Ang Pakikibaka ng Mamamayang Palestino ay Tanglaw ng Ating Pakikibaka Laban sa Zionistang Agresyong Suportado ng US

11/01/2023 6 min Read#FreePalestine, ILPS Chairperson

Pahayag ng ILPS

Ang ILPS ay kaisa ng mamamayang Palestino sa kanilang pakikibaka para sa adhikaing wakasan ang Zionistang okupasyon sa kanilang bayan, at nang sa wakas ay mabuhay sila nang malaya sa isang demokratikong Palestine.

Malinaw na genocide ang sunod-sunod na atake ng Zionistang Israel. Simula nang atakihin nila ang Gaza nitong nakaraan, lagpas sa 8,000 na ang nasawi. Sa pambobomba ng isang ospital, namatay ang hindi bababa sa 500 mamamayan, na noon ay nagpapagamot at umaasang ang silong nito ang magliligtas sa kanila. Tuluyan na ring pinutol ang suplay ng tubig, pagkain, kuryente, at gasolina sa Gaza, sinadya upang lalong magdusa ang mahigit 10,000 na nangangailangan ng tulong medikal, sinadya upang di lamang sa pambobomba mamatay ang mamamayan kundi maging sa gutom, sa sakit.

Di na rin makahabol ang paghahanap ng paglalagyan ang nadaragdagan pang bilang ng mga bangkay, na siyang naglalagay sa mamamayan sa peligro ng outbreak ng sakit at impeksyon. Iginigiit pa rin ng mga Zionistang pwersa na lumikas ang 2.3 milyong mamamayan upang makalarga ang paninira at pananakop sa Gaza–sumunod man o hindi ang mamamayang Palestino ay maaari pa rin silang patayin. 

Maging sa katimugan bahagi, sa pagitan ng Gaza at Egypt, ay naging target ng pambobomba. Higit itong nakakapagpahirap sa mamamayan lalo na’t ito lamang ang tanging lagusan para makalabas o makapasok sa Gaza strip. Ngayon ay nanatiling nakatiwangwang ang libo-libong humanitarian aid packages dito, hindi nakakarating sa mga nangangailangan. Liban sa airstrikes, gumamit na ang mga Zionista ng mga pinagbabawal na armas pandigma gaya ng white phosporous gas. Pinapalala pa nito ang patuloy na karahasan ng mga sundalo at armadong settler. Sa mandato at pag-aarmas ng Zionistang estado sa kanyang mga pwersa, hindi bababa sa 70 na indibidwal ang napaslang sa kanilang kamay nitong nakaraang 11 na araw lamang.

Nagdeklara ng digmaan ang Zionistang estado noong Oktubre 7, ngunit ang 75 na taong okupasyon at polisiyang ubos lahi mula noong Nakba (Sakuna) ang tunay na digmaang matagal nang hinaharap ng mga Palestino. Ang natunghayan natin ngayon ay ang pinatinding opensiba ng Zionista sa Palestine, sabay ng nagpapatuloy na agresyon sa mga kalaban nitong karatig-bansa.

Ngayon ay tahasang nagdeklara ng digmaan ang mga Zionista, ngunit tugon lamang ito sa umiigting na makatarungang paglaban ng mamamayang Palestino. Tugon ito sa kanilang desisyon na magkaisa’t mag-armas laban sa okupasyon ng estadong Israel at sa mga mersinaryong nitong may makabagong armas pandigma na suportoda ng Estados Unidos. Sa loob ng 75 na taon, ginamit na ng mamamayang Palestino ang lahat ng paraan upang labanan ang okupasyon sa kanilang bayan ngunit nanatiling mahigpit ang kapit ng mga Zionista rito. Ang mga internasyunal na sistemang nagsisilbi sanang tagapamahala ng alitan sa pagitan ng mga bayan ay naging bulag, at sa pagkabulag ng mga ito ay pinahintulutan ang okupasyon na magpatuloy hanggang tuluyang mabura ang Palestine at mamamayan nito. Mula rito, nagpasya ang mamamayang Palestino na tahakin nang buong tapang ang pagkakaisa sa armadong pakikibaka at sirain ang itinayong border ng Gaza. Kasabay nito ang koordinadong pagtira sa kalaban sa himpapawid, lupa, at dagat, na siyang gumising sa mga kilusang masa sa buong mundo upang tuligsain at labanan ang pwersang militar ng tuta ng imperyalistang bayan.

Ang pakikibaka ng mamamayan ng Palestine ay tanglaw ng ating pandaigdigang pakikibaka! Ang pagtutol at paglaban sa tuta ng imperyalistang US ay pagpapahina sa pwersa nito sa kabuoan. Ngayon, naliligalig ang pandaigdigang imperyalistang sistema, nasa bagong yugto tayo kung saan ang dating paghahari ng US at kanluraning imperyalista ay nasa paghupa at patuloy na hinahamon–mula sa proxy war ng US-Nato sa Ukraine, sa nagbuburong digmaan sa Asya-Pasipiko, sa pagdami ng kilusang masa para sa soberanya sa Latin America at Africa, hanggang sa pagpapatuloy ng sumusulong na armadong pakikibaka sa Pilipinas, India, Kurdistan, West Papua, at maging sa Palestine. 

Sa kontekstong ito, ang pakikibaka ng mamamayang Palestino ay nagsisilbing inspirasyon para sa lahat ng mamamayang nakikibaka para pambansang at panlipunang paglaya, at sa gayon ay kinakailangang suportahan ang kanilang paglaban na para bang sa atin.

Sinusupotahan ng ILPS ang lahat ng mandirigma ng pakikibaka, anuman ang kanilang kinabibilangan na organisasyon–ngayon ang panahon upang magkaisa!

Sa kabilang banda, kinukundena naman ng ILPS ang walang habas na atake sa Palestine at mga organisasyong nakikiisa sa pakikibaka ng mamamayang Palestino. Ang mga atakeng ito ay nagsisilbi ring depensa ng imperyalistang US at Zionistang pwersang pinapahintulutan nito. Sa North America at Europe, natunghayan natin ang nakakagulat na pagbabawal sa mga demokratikong organisasyon at pagpipilay sa karapatang magpahayag para sa Palestine, samantalang buong suporta ang ibinibigay sa mga Zionistang slogan.

Ngayon ang panahon upang ipaglaban maging ang karapatan upang makibaka, sa lahat ng maaari nitong anyuin.

Hinihimok ng ILPS ang lahat ng miyembro nito sa buong mundo upang tumindig at magprotesta sa tarangkahan ng mga embahada ng Israel, US, at mga Europeong bansa para kundenahin ang genocide sa Gaza. Hinihikayat din namin ang lahat ng miyembro na igiit sa kanilang mga gobyerno na tumindig at maglabas ng opisyal na pahayag para itigil ang blockade, pananalakay, at genocide sa Gaza, at maging sa pagwawakas ng ayudang-militar sa Zionistang estado, lalo na ang mula sa US.

Lahat ng organisasyon ay inuudyok ng ILPS na magtaguyod ng mga pag-aaral sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng okupasyon sa ilalim ng pagtatambal ng US at Zionistang estado, lalo na ng pagtutol at pakikibaka ng mamamayang Palestino laban dito. Ang patuloy na kinakasang mga kilos protesta bilang suporta sa Palestine ay dapat lamang mapanatili at mapalakas sa buong mundo, lalo pa’t patuloy din ang panggigipit sa anti-Zionistang mga organisasyon. Nararapat lamang na igiit natin na ang aktibismo at pakikibaka ng anumang anyo ay hindi terorismo.

Mula sa Ilog Jordan, Hanggang sa Dagat Mediterranean, Palestine ay Lalaya!

Ang Pakikibakang Palestino ay tanglaw sa ating paglaban!

Mabuhay ang international Solidarity!


Nilagdaan:

Len Cooper

Tagapangulo ng ILPS

20 Oktubre 2023

Leave A Reply

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) is an anti-imperialist and democratic formation (see ILPS Charter). It promotes, supports and develops the anti-imperialist and democratic struggles of the peoples of the world against imperialism and all reaction.

It strives to realize the unity, cooperation and coordination of anti-imperialist and democratic struggles throughout the world.

Support ILPS

Contact

    Go to Top